Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

 

 


KAINA VIENAM KLAUSYTOJUI: 10,00 €
  • Mokymų programos kodas HB, H1 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val.  Mokymai vyks:

2020 m. sausio 13; 27 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H2 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas.  Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks:

2020 m. sausio 13; 27 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H6 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks:

2020 m. sausio 13; 27 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H3 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2020 m. sausio 6; 20 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H4 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2020 m. sausio 6; 20 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H5 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2020 m. sausio 6; 20 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HB, H11 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2020 m. sausio 6; 20 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Mokymų programos kodas HBB, H10 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei ( išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2020 m.  sausio 7; 14; 21; 28 dieną (antradienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

2020 m. sausio 3; 10; 17; 24; 31 (penktadienis)  16.15 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/asr

**Registracijos pradžia į nurodytos datos kursus

 

 

Didesnėms nei 10- ies klausytojų grupėms taikome nuolaidas, mokymus galime vesti Jūsų patalpose Jums priimtinu laiku.

 

REGISTRACIJA UAB "TOGILAS" / MTTC PARDUOTUVĖS PATALPOSE, TEL. PASITEIRAVIMUI 8 614 12278; 8 45 515181