Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

 

 


KAINA VIENAM KLAUSYTOJUI: 10,00 €
  • Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val.  Mokymai vyks:

2019 m. rugsėjo 2; 16; 30 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

2019 m. spalio 14; 28 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks:

 2019 m. rugsėjo 2; 16; 30 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

2019 m. spalio 14; 28 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks:

2019 m. rugsėjo 2; 16; 30dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

2019 m. spalio 14; 28 dieną (pirmadienis) 17.20 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2019 m. spalio 7; 21 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2019 m. spalio 7; 21 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2019 m. spalio 7; 21 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 

2019 m. spalio 7; 21 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

  • Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines). Galiojimas: 2 METAI. Mokymo trukmė: 10 ak. val. Mokymai vyks: 

2019 m.  rugsėjo mėn. 3; 10; 17; 24 dieną (antradienis) 17.20 arba rugsėjo 6; 13; 20; 27 dieną (penktadienis) 16.15 

2019 m. spalio 1; 8; 15; 22; 29 dieną (antradienis) 17.20 

2019 m. spalio 4; 11; 18; 25 dieną (penktadienis)  16.15 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA


*HB bendrosios programos pažymėjimas būtinas darbo vietoje nuo 2016.11.01 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-932 redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/HuZvVJIMiv

**Registracijos pradžia į nurodytos datos kursus

 

 

Didesnėms nei 10- ies klausytojų grupėms taikome nuolaidas, mokymus galime vesti Jūsų patalpose Jums priimtinu laiku.

 

REGISTRACIJA UAB "TOGILAS" / MTTC PARDUOTUVĖS PATALPOSE, TEL. PASITEIRAVIMUI 8 614 12278; 8 45 515181