Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

 

 


KAINA VIENAM KLAUSYTOJUI: 10,00 €
  • Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val.  Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 5, 26 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 5, 26 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 5, 26 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 19 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 19 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 19 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra. Galiojimas: NETERMINUOTAI. Mokymo trukmė: 6 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m. rugpjūčio 5, 26 dieną (pirmadienis) 17.20  BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
  • Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines). Galiojimas: 2 METAI. Mokymo trukmė: 10 ak. val. Mokymai vyks: 2019 m.  rugpjūčio mėn. 6, 13, 20, 27 dieną (antradienis) 17.20 arba rugpjūčio 2, 9, 23, 30 dieną (penktadienis) 16.15 BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

*HB bendrosios programos pažymėjimas būtinas darbo vietoje nuo 2016.11.01 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-932 redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/HuZvVJIMiv

**Registracijos pradžia į nurodytos datos kursus

 

 

Didesnėms nei 10- ies klausytojų grupėms taikome nuolaidas, mokymus galime vesti Jūsų patalpose Jums priimtinu laiku.

 

REGISTRACIJA UAB "TOGILAS" / MTTC PARDUOTUVĖS PATALPOSE, TEL. PASITEIRAVIMUI 8 614 12278; 8 45 515181