Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

 

Kursai vyksta Panevėžyje, Klaipėdos g. 103.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.351F4F67AE12/asr

  • Mokymų programos kodas HB, H1 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H1 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H2 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas.  Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks  -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H2 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H6 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks  -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H6 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H3 Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks  -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H3 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H4 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H4 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H5 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H5 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HB, H11 Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra. Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks  -/ - d. 17.20 val. HB pažymos kaina 5 eur, H11 pažymos kaina 12 eur
  • Mokymų programos kodas HBB, H10  Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei ( išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais) Mokymo periodiškumas: prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai. Mokymo trukmė: 8 ak. val. Mokymai vyks Vasario 6/20 d.   HBB pažymos kaina 5 eur ir  H10 pažymos kaina 12 eur

                               Registracijai, dėl laiko skambintis telefonu. 

Didesnėms nei 10-ies klausytojų grupėms taikome nuolaidas.


REGISTRACIJA UAB "TOGILAS"/ MTTC PARDUOTUVĖS PATALPOSE  

TEL. PASITEIRAVIMUI 8 614 12278; 8 455 15181